Přejít k obsahu

prof. Ing. Jindřich Musil, DrSc.

prof. Ing. Jindřich Musil, DrSc.

Narozen 19. 1. 1934. Ing. od r. 1957, CSc. od r. 1966, DrSc. od r. 1979, docent od r. 1993, profesor od r. 1995.

V letech 1957–1961 výzkumný pracovník v Tesle Praha. V období 1961–1983 vědecký pracovník v Ústavu fyziky plazmatu ČSAV v Praze, v letech 1975–1978 vedoucí experimentu TOKAMAK, 1979–1983 vedoucí oddělení aplikované fyziky plazmatu.

V letech 1983–1996 vedoucí vědecký pracovník ve Fyzikálním ústavu AV ČR v Praze, v období 1983–1990 vedoucí oddělení výbojů v plynech.

Od roku 1997 profesor na katedře fyziky Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni.Vynikající odborník v oblasti fyziky plazmatu a plazmových technologií.

Autor a spoluautor 4 monografií, více než 250 původních vědeckých prací publikovaných v odborných časopisech a více než 50 vyžádaných přednášek na mezinárodních konferencích. Absolvoval pracovní pobyty v bývalém Sovětském Svazu (1964–1965), Japonsku (1988 a 1992) a v Jižní Koreji (2000).

Patička