Přejít k obsahu

doc. Mgr. Šimon Kos, Ph.D.

doc. Mgr. Šimon Kos, Ph.D.

Narozen 19. 8. 1971 v Praze. V letech 1989 až 1995 magisterské studium oboru Fyzika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (MFF UK) v Praze s ročním pobytem na St. Norbert College v De Pere, Wisconsin, USA ve školním roce 1991–1992. V letech 1995–2001 doktorské studium oboru Fyzika pevných látek na Department of Physics, University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, USA. V letech 2001–2004 postdoktorský pobyt v Center for Nonlinear Studies, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, New Mexico, USA. V letech 2004-2008 postdoktorský pobyt v Theory of Condensed Matter Group, Cavendish Laboratory, University of Cambridge, Cambridge, UK.

Od roku 2009 zaměstnán na katedře fyziky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni jako vědecko-výzkumný pracovník, od roku 2012 docent.

Autor a spoluautor 34 původních vědeckých prací publikovaných v zahraničí (počet citací jiných autorů: více než 900).

Vybrané publikace :

 • J. Vlček, D. Kolenatý, T. Kozák, J. Houška, J. Čapek, Š. Kos: Ion-flux characteristics during low-temperature (300 °C) deposition of thermochromic VO2 films using controlled reactive HiPIMS, J. Phys. D-Appl. Phys. 52 (2019) 025205.
 • J. Musil, M. Jaroš, Š. Kos, R. Čerstvý, S. Haviar: Hard TiN2 dinitride films prepared by magnetron sputtering, J. Vac. Sci. Technol. A. 36 (2018) 040602.
 • J. Musil, Š. Kos, S. Zenkin, Z. Čiperová, D. Javdošňák, R. Čerstvý: β- (Me1, Me2) and MeNx films deposited by magnetron sputtering: Novel heterostructural alloy and compound films, Surf. Coat. Technol. 337 (2018) 75–81.
 • S. Zenkin, A. Belosludtsev, Š. Kos, R. Čerstvý, S. Haviar, M. Netrvalová: Thickness dependent wetting properties and surface free energy of HfO2 thin films, Appl. Phys. Lett. 108 (2016) 231602.
 • J. Musil, S. Zenkin, Š. Kos, R. Čerstvý, S. Haviar: Flexible hydrophobic ZrN nitride films, Vacuum 131 (2016) 34-38.
 • S. Zenkin, A. Belosludtsev, Š. Kos, R. Čerstvý, S. Haviar, M. Netrvalová: Thickness dependent wetting properties and surface free energy of HfO2 thin films, Appl. Phys. Lett. 108 (2016) 231602.
 • S. Zenkin, Š. Kos, J. Musil: Hydrophobicity of Thin Films of Compounds of Low-Electronegativity Metals, J. Am. Ceram. Soc. 97 (2014) 2713–2717.
 • Š. Zuzjaková, P. Zeman, Š. Kos: Non-isothermal kinetics of phase transformations in magnetron sputtered alumina films with metastable structure, Thermochim. Acta. 572 (2013) 85–93.
 • T. Kozák, J. Vlček and Š. Kos: Transport and ionization of sputtered atoms in high-power impulse magnetron sputtering discharges, J. Phys. D: Appl. Phys. 46 (2013) 105203.
 • V. Petrman, J. Houska, S. Kos, P. Calta and J. Vlcek: Effect of nitrogen content on electronic structure and properties of SiBCN materials, Acta Materialia 59 (2011) 2341.
 • J. Houska and S. Kos: Ab-initio modelling of complex amorphous transition metal-based materials, J. Phys.: Condens. Matter 23 (2011) 025502.
 • J. Houska and S. Kos: SiBCN materials for high-temperature applications: Atomistic origin of electrical conductivity, J. Appl. Phys. 108 (2010) 083711.
 • Šimon Kos, Alexander V. Balatsky, Peter B. Littlewood, and Darryl L. Smith: Spin noise of itinerant fermions, Phys. Rev. B 81 (2010) 064407.
 • M. Furis, D.L. Smith, S. Kos, E.S. Garlid, K.S.M. Reddy, C.J. Palmstrom, P.A. Crowell, and S.A. Crooker: Local Hanle-effect studies of spin drift and diffusion in n:GaAs epilayers and spin-transport devices, New J. Phys. 9 No 9 (September 2007) 347.
 • Šimon Kos, Marina Hruska, Scott A. Crooker, Avadh Saxena, and Darryl L. Smith: Modeling Spin-Polarized Electron Transport in Semiconductors for Spintronics Applications, Computing in Science & Engineering-September 2007-Volume 9, Issue 5, pp. 46-52.
 • M. Hruška, Š. Kos, S.A. Crooker, A. Saxena, and D.L. Smith: Effects of strain, electric, and magnetic fields on lateral electron spin transport in semiconductor epilayers, Phys. Rev. B 73 (2006) 075306.
 • S. Cox, E. Rosten, J.C. Chapman, Š. Kos, M.J. Calderon, D.J. Kang, P.B. Littlewood, P.A. Midgley, N.D. Mathur: Strain control of superlattice implies weak charge-lattice coupling in La0.5Ca0.5MnO3, Phys. Rev. B 73 (2006) 132401.
 • Peter Littlewood and Šimon Kos: Condensed-matter physics: Focus on the Fermi surface, Nature 438 (2005) 435.
 • Š. Kos, M. Achermann, V.I. Klimov, and D.L. Smith: Different regimes of Forster-type energy transfer between an epitaxial quantum well and a proximal monolayer of semiconductor nanocrystals, Phys. Rev. B 71 (2005) 205309.

Patička