Přejít k obsahu

Fyzikální praktikum

Používejte přednostně níže uvedené texty. V případě použití tištěných skript FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM – Tomáš Tölg a kolektiv, rok vyd. 2002 a výše dejte pozor na odlišnosti oproti on-line návodům. Věnujte též pozornost doplňujícím informacím.

Skripta Fyzikální praktikum:

Předmluva      
Obsah skript      
Cíle fyzikálního praktika (str. 6)      
Měření, vypracování referátu, měřicí metody (str. 711)      
Chyby měření (str. 1221)      
Vzorový příklad výpočtu chyb měření (str. 2224)      
Grafické zobrazení naměřených závislostí (str. 2528)      
Přístroje užívané ve fyzikálním praktiku (str. 2941)      
Fyzikální tabulky (str. 180183)      
Seznam použité literatury (str. 184)      

Ostatní materiály:

Základní informace (měření, podmínky udělení zápočtu, referát, první pomoc)

     
Vzorový komentovaný referát      
Pravidla pro správnou sazbu      
Zkrácená verze kapitoly Chyby měření      
Ještě zkrácenější verze kapitoly chyby měření      
Tipy k používání software na zpracování dat

Jednotlivé úlohy pro Fyzikální praktikum 1

Místnost UC103

Úloha č. 1 Paprsková optika strana č. --
Úplný návod
Úloha č. 2 Závislost odporu vodičů a polovodičů na teplotě strana č. 62
Úplný návod
Doplňující informace
Často kladené dotazy
Jak získat konstanty B a Ra
Úloha č. 3 Měření hustoty strana č. 88
Úplný návod
Úloha č. 4 Jevy geometrické a vlnové optiky pomocí centimetrových vln strana č. 82
Úplný návod
Doplňující informace
Úloha č. 5 Měření proudu a napětí v obvodech elektrického proudu strana č. 48
Úplný návod
Doplňující informace
Tabulky na měřené hodnoty
Manuál k multimetru M3900
Úloha č. 6 Vázaná kyvadla strana č. --
Úplný návod
Pokyny ke zpracování
Úloha č. 7 Zákony srážek strana č. --
Úplný návod
Doplňující informace
Úloha č. 8 Moment setrvačnosti strana č. --
Úplný návod
Úloha č. 9 Vlny na struně strana č. --
Úplný návod

Místnost UC104

Úloha č. 1 Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem strana č. 45
Úplný návod
Doplňující informace
Úloha č. 2 Stanovení rychlosti zvuku strana č. 42
Úplný návod
Doplňující informace
Úloha č. 3 Buzený tlumený harmonický oscilátor strana č. --
Úplný návod
Práce s měřicím programem
Jak zadat fitovanou funkci v úkolu D?
Úloha č. 4 Závislost odporu vodičů a polovodičů na teplotě strana č. 62
Úplný návod
Doplňující informace
Často kladené dotazy
Jak získat konstanty B a Ra

Úloha č. 5 Měření proudu a napětí v obvodech elektrického proudu. strana č. 48
Úplný návod
Doplňující informace
Tabulky na měřené hodnoty
Manuál k multimetru PU510
Úloha č. 6 Vlny na pružině strana č. --
Úplný návod
Úloha č. 7 Vztah tlaku a objemu plynu při konstantní teplotě strana č. --
Úplný návod
Jak stanovit chybu součinu tlaku a objemu?
Úloha č. 8 Rovnoměrně zrychlený rotační pohyb strana č. --
Úplný návod
Doplňující informace
Úloha č. 9 Pozorování vln na vlnostroji strana č. --
Úplný návod

Patička