Přejít k obsahu

EMSA - Experiment. metody analýzy látek

EMSA - Experiment. metody analýzy látek RNDr. Stanislav Haviar, Ph.D.
Klasifikace analytických technik, spektroskopie (optická emisní, rtg. fluorescenční, atomová absorpční, elektronová, vibrační, hmotnostní, jaderná magnetická rezonance, moesbauerovská), termická analýza (diferenční, termogravimetrie, pyrolýza, termoevoluční techniky, chromatografie), difrakce (rtg, elektronová), mikroskopie (metalografická a rudní, polarizační, řádkovací elektronová, transmisní elektronová, řádkovací tunelová, akustická), obrazová analýza, mikroanalýza (elektronová, iontová, Ramanova, reflexní spektrální mikrofotometrie, Kosselova difrakce), tomografie (radiační, akustická, jaderná magnetická rezonanční).
informace o předmětu na portálu

Patička