Přejít k obsahu

FCPT - Fyz-chem základy plazmových technologií

FCPT - Fyz-chem základy plazmových technologiíprof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.
Elementární teorie výboje (Langevinova rovnice, plazma ve stacionárním a nestacionárním elektrickém poli). Průraz plynu a zapálení samostatného výboje (Townsendova teorie výboje, Paschenův zákon, zapálení výboje střídavým elektrickým polem). Základní charakteristika doutnavých a obloukových výbojů. Stejnosměrné doutnavé výboje (typická struktura, oblast katodového spádu). Radiofrekvenční výboje (vlastní předpětí RF elektrody, Koenig-Maisselův model, náhradní elektrický obvod). Interakce plazmatu s povrchem pevné látky (interakce iontů s povrchy, sekundární emise elektronů). Chemické reakce v plazmatu a na povrchu pevných látek (entalpie chemických reakcí, entropie systému, Gibbsův potenciál, chemická rovnováha, Guldberg-Waageův zákon, konstanta chemické rovnováhy, procesy na povrchu pevných látek a jejich kinetika).
informace o předmětu na portálu

Patička