Přejít k obsahu

FPL1 - Fyzika pevných látek 1

FPL1 - Fyzika pevných látek 1 doc. Ing. Jiří Houška, Ph.D.
Krystalová struktura, RTG difrakce, chemická vazba a vazby v pevných látkách, kmity krystalové mříže, tepelné vlastnosti látek, elektrony v pevné látce, pásová teorie, semiklasická dynamika, polovodiče, magnetické vlastnosti látek, supravodivost.
informace o předmětu na portálu

Patička