Přejít k obsahu

FPL2 - Fyzika pevných látek 2

FPL2 - Fyzika pevných látek 2 doc. Ing. Jiří Houška, Ph.D.
Krystalová struktura. Vazby v pevných látkách. Popis vazeb v materiálovém výzkumu - klasické výpočty. Elektronová struktura pevných látek. Popis elektronové struktury v materiálovém výzkumu - kvantové výpočty. Mechanické vlastnosti. Optické vlastnosti (index lomu, extinkční koeficient, disperzní vztahy, elipsometrie, spektrofotometrie, barvy). Další funkční vlastnosti a fyzikální jevy na ně vedoucí (zejména fotoindukované jevy, termochromický a termoelektrický jev, transparentní vodivé oxidy, polovodiče, sluneční články, uhlíkové nanostruktury). Termodynamika pevných látek, tuhé roztoky. Amorfní materiály.
informace o předmětu na portáluPatička