Přejít k obsahu

FYA1 - Fyzika pro aplikované vědy 1

FYA1 - Fyzika pro aplikované vědy 1 prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.
Klasická mechanika: kinematika a dynamika hmotného bodu, systému hmotných bodů a tuhého tělesa. Základy speciální teorie relativity: Galileiho transformace, Lorentzova transformace a její důsledky, dynamika v teorii relativity, vztah mezi hmotností a energií. Základy termodynamiky: stavové a procesní veličiny, termodynamické věty, entropie, termodynamické potenciály. Kmity a vlnění: lineární harmonický oscilátor, nucené kmity, rezonance, skládání kmitů, lineární řetězec, vlnění spojitého prostředí, skládání vln.
informace o předmětu na portálu stránky předmětu na COURSEWARE

Patička