Přejít k obsahu

FYA2 - Fyzika pro aplikované vědy 2

FYA2 - Fyzika pro aplikované vědy 2 doc. RNDr. Karel Rusňák, CSc.
Elektřina a magnetismus: elektrické pole ve vakuu a látkovém prostředí, energie elektrického pole, elektrický proud, magnetické pole ve vakuu a látkovém prostředí, energie magnetického pole, elektromagnetická indukce, elektromagnetické pole. Elektromagnetické vlnění a fyzikální optika: rovnice pro elektromagnetické vlnění a jejich řešení, přenos energie elektromagnetickým vlněním, radiometrie a fotometrie, interference a difrakce vlnění.
informace o předmětu na portálu stránky předmětu na COURSEWARE

Patička