Přejít k obsahu

FYI1 - Fyzika pro informatiky

FYI1 - Fyzika pro informatiky doc. RNDr. Karel Rusňák, CSc.
Klasická mechanika: kinematika a dynamika hmotného bodu, systému hmotných bodů a tuhého tělesa, mechanika v moderní fyzice, termodynamika. Kmity a vlnění: lineární harmonický oscilátor, nucené kmity, rezonance, skládání kmitů, lineární řetězec, vlnění spojitého prostředí, skládání vln. Elektromagnetické vlnění: základní veličiny a rovnice, přenos energie, fotometrie, interference a difrakce, základy paprskové optiky.
informace o předmětu na portálu stránky předmětu na COURSEWARE

Patička