Přejít k obsahu

FYTV - Fyzika a technika vakua

FYTV - Fyzika a technika vakuadoc. RNDr. Karel Rusňák, CSc.
Plynný stav hmoty, kinetická teorie (Maxwellovo rozdělení), objemové transportní jevy (difúze, efúze, tepelná vodivost, tření v plynu). Povrchové procesy (adsorpce, desorpce, migrace molekul, tlak nasycených par), procesy ve stěnách vakuových systémů (absorpce, difúze, proudění netěsnostmi). Proudění plynu potrubím, metody získávání nízkého tlaku (čerpací rychlost, zpětný proud, mezní tlak), teorie činnosti a použití různých druhů vývěv. Měření tlaku, teorie činnosti a užití různých druhů vakuometrů, hmotnostní analýza, hledání netěsností, prvky vakuových aparatur, vakuová hygiena.
informace o předmětu na portálu

 

Sylabus předmětu
0. Opakování termodynamiky
1. Historický úvod
2. Plynný stav hmoty
3. Zákony ideálního plynu
4. Boltzmannova klasická statistika
5. Kinetická teorie plynu
6. Další výsledky kin. teorie
7. Objemové procesy v plynu
8. Proudění plynu potrubím
9. Povrchové procesy
10. Specifické povrchové jevy
11. Odplyňování
12. Vypařování
13. Procesy ve stěnách
14. Metody získávání nízkých tlaků
15. Mechanické transportní vývěvy
16. Transportní vývěvy s přenosem impulsu
17. Sorpční vývěvy
18. Vakuová měření
19. Hledání netěsností
20. Vakuové součásti
21. Magnetronová depoziční aparatura
22. Vakuová hygiena

Patička