Přejít k obsahu

IPL - Inženýrství pevných látek

IPL - Inženýrství pevných láteprof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc.
Tavení, tuhnutí, krystalizace, rekrystalizace a sintrování. Fázové transformace a reakce v tuhé fázi. Textura, texturované materiály. Epitaxie, endotaxie a topotaxie. Tuhé roztoky. Mikrostruktura, její geneze a design. Interkaláty. Strukturní defekty a parakrystalické materiály. Dislokace, disklinace, deformace a lom, hranice zrn. Nanokrystalické látky a nano-kompozita. Kvazikrystalické materiály. Amorfizace, kovová skla a jiné amorfní materiály. Koroze, evaporace, opotřebení a radiační poškození.
informace o předmětu na portálu

Patička