Přejít k obsahu

KVF - Kvantová fyzika

KVF - Kvantová fyzika RNDr. Radomír Kuchta
Kvantová fyzika: experimentální základy, částicově-vlnový dualismus, Heisenbergovy relace neurčitosti, Schrodingerova rovnice, kvantování energie, spontánní a stimulovaná emise (laser), postuláty kvantové teorie, potenciálová jáma, tunelový jev, harmonický oscilátor, atom a molekula vodíku. Statistická fyzika: principy kvantové statistiky, fermiony a bosony.
informace o předmětu na portálu stránky předmětu na COURSEWARE

Patička