Přejít k obsahu

MPPL - Modelování plazmatu a pevných látek

MPPL - Modelování plazmatu a pevných látekdoc. Ing. Jiří Houška, Ph.D.
 Ing. Tomáš Kozák, Ph.D.
(i) Klasická molekulární dynamika, přehled empirických potenciálů. Ab-initio výpočty: vybraná fakta z fyziky pevných látek, přehled starších metod než teorie funkcionálu hustoty (DFT). Fyzikální popis DFT. Praktické aspekty používání DFT. Modelování růstu tenkých vrstev. Modelování krystalů - termodynamika tuhých roztoků, mechanické vlastnosti. Modelování amorfních materiálů - liquid quench algoritmus, Wannierovy funkce, vazebné statistiky. Výpočty elektronových struktur a s nimi souvisejících veličin. (ii) Základní rovnice fyziky plazmatu a jejich numerické řešení: Globální modely plazmatu - interakce částic v plazmatu, účinné průřezy, okrajové podmínky; Fluidní modely - drift-difuzní aproximace, srážkové frekvence, elektrostatické pole. Částicové modely - metoda Monte Carlo, metoda Particle-In-Cell Monte Carlo.
informace o předmětu na portálu

Patička