Přejít k obsahu

MTP - Modelování tepelných procesů ve fyzikálních technologiích

MTP - Modelování tepelných procesů ve fyzikálních technologiích Ing. Zdeněk Veselý, Ph.D.
Úvod do modelování tepelných procesů ve fyzikálních technologiích: metodologie modelování, různé způsoby rozdělení a vlastnosti modelů, zjednodušování a věrohodnost modelu. Tepelné systémy a procesy: teorie přenosu tepla, základní rovnice teplotních polí. Zobecněné proměnné a metody jejich získávání: rozměrová analýza, analýza fyzikálního a matematického modelu. Matematické modely asymptotické: rovnice matematické fyziky a podmínky jednoznačnosti řešení. Matematické modely fenomenologické: vytváření a hodnocení kriteriálních rovnic. Fyzikální modely: teorémy fyzikální podobnosti, určení měřítek. Fyzikální analogy: různé fyzikální analogie, elektrické analogy fyzikálních obvodů a fyzikálních polí. Počítačové modely deterministické numerické: maticový operační model, modely využívající metodu konečných diferencí (FDM), metodu konečných prvků (FEM), metodu konečných objemů (FVM) a metodu okrajových prvků (BEM). Počítačové modely deterministické analogové a hybridní. Počítačové modely stochastické numerické a hybridní: stochastický popis systémů, pravděpodobnosti přechodů a pravděpodobnosti výskytu, modely využívající metodu pravděpodobnostní, metodu Exodus a metodu Monte Carlo. Aplikace modelů na konkrétních úlohách.
informace o předmětu na portálu

Studijní materiály naleznete ZDE

Patička