Přejít k obsahu

Témata kvalifikačních prací (2022/2023)

Studijní program: Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství


Bakalářské práce

  • Studium chování tenkovrstvých kovových skel W-Zr za zvýšených teplot (Ing. Michaela Červená, Ph.D.)

  • Teoretická analýza systému pro měření elektrické vodivosti a Hallova jevu (doc. Ing. Tomáš Kozák, Ph.D.)

  • Software v jazyce Python pro ovládání stejnosměrného zdroje pro magnetronové naprašování (doc. Ing. Jiří Čapek, Ph.D.)

  • Elektrochemická analýza nanomateriálů pro aplikaci do vodíkových palivových článků a elektrolyzérů (Ing. David Kolenatý, Ph.D.)

Diplomové práce

  • Magnetronová depozice tenkovrstvých materiálů na bázi kovových skel a jejich charakterizace (prof. Ing. Petr Zeman, Ph.D.)

  • Příprava a charakterizace tenkých vrstev transparentních vodivých oxidů pomocí magnetronového naprašování (Ing. Jiří Rezek, Ph.D.)

  • Nanostrukturované tenkovrstvé materiály na bázi směsi sloučeninových nanočástic pro detekci vodíku (doc. Ing. Jiří Čapek, Ph.D.)

  • Komplexní diagnostika výbojového plazmatu pokročilých magnetronových systémů pro depozici vrstev (Mgr. Andrea D. Pajdarová, Ph.D.)

Studijní program: Učitelství fyziky pro střední školy


Diplomové práce

  • Diplomové práce jsou vypisovány ve spolupráci s Fakultou pedagogickou a podrobné informace naleznete zde.

Patička