Přejít k obsahu

Vyučované předměty na KFY

Předmět Vyučující
AFY - Aplikovaná fyzika doc. RNDr. Karel Rusňák, CSc.
AJFY - Atomová a jaderná fyzika doc. Mgr. Šimon Kos, Ph.D.
EMSA - Experiment. metody analýzy látek RNDr. Stanislav Haviar, Ph.D.
FCPT - Fyz-chem základy plazmových technologií prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.
FMS - Fyzika mikrosvěta RNDr. Radomír Kuchta
FPL1 - Fyzika pevných látek 1 doc. Ing. Jiří Houška, Ph.D.
FPL2 - Fyzika pevných látek 2 doc. Ing. Jiří Houška, Ph.D.
FTPV1 - Fyz. technol. vytváření povrch. vrstev 1 doc. Ing. Jiří Čapek, Ph.D.
FTPV2 - Fyz. technol. vytváření povrch. vrstev 2 prof. Ing. Petr Zeman, Ph.D.
FYA1 - Fyzika pro aplikované vědy 1 prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.
FYA2 - Fyzika pro aplikované vědy 2 doc. RNDr. Karel Rusňák, CSc.
FYE - Fyzika pro FEL RNDr. Milan Kubásek
FYFE1 - Fyzika pro FEL 1 RNDr. Milan Kubásek
FYFE2 - Fyzika pro FEL 2 RNDr. Milan Kubásek
FYI1 - Fyzika pro informatiky doc. RNDr. Karel Rusňák, CSc.
FYPL - Fyzika plazmatu prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.
FYSV - Fyzika pro stavitelství Mgr. Andrea Dagmar Pajdarová, Ph.D.
FYTV - Fyzika a technika vakua doc. RNDr. Karel Rusňák, CSc.
IPL - Inženýrství pevných látek prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc.
KVF - Kvantová fyzika RNDr. Radomír Kuchta
MFT - Měření ve fyzikálních technologiích prof. Ing. Milan Honner, Ph.D.
MPPL - Modelování plazmatu a pevných látek doc. Ing. Jiří Houška, Ph.D.
MTP - Modelování tepelných procesů ve fyzikálních technologiích Ing. Zdeněk Veselý, Ph.D.
SPFT - Seminář z progresivních fyz. technologií doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D.
TFYE - Technická fyzika pro FEL Ing. Radomír Čerstvý
TFYS1 - Technická fyzika pro FST 1 Ing. Zbyněk Soukup, Ph.D.
TFYS2 - Technická fyzika pro FST 2 doc. Mgr. Šimon Kos, Ph.D.

Patička