KFY

Den otevřených dveří již 1. 2. 2023

Přijď se podívat, jak by mohla vypadat Tvá budoucnost.

Každý návštěvník dne otevřených dveří na katedře fyziky obdrží základní informace společně s průvodcem v hlavním vestibulu Fakulty aplikovaných věd.

Bližší seznámení s katedrou fyziky pak bude probíhat formou krátké besedy o obsahu studia, o požadavcích kladených na studenty a o možnostech uplatnění absolventů. 

Zájemci pak mohou individuálně navštívit laboratoře katedry fyziky a interaktivním způsobem se blíže seznámit s některými moderními fyzikálními technologiemi, systémy a diagnostickými a měřicími metodami.

Více informací o dni otevřených dveří na Fakultě aplikovaných věd ZČU