Vyučované předměty

AFY - Aplikovaná fyzika

EMSA - Experiment. metody analýzy látek

FCPT - Fyz-chem základy plazmových technologií

FPLU - Fyzika pevných látek pro učitele 1

FPL1 - Fyzika pevných látek 1

FPL2 - Fyzika pevných látek 2

FYA1 - Fyzika pro aplikované vědy 1

FYA2 - Fyzika pro aplikované vědy 2

FYI1 - Fyzika pro informatiky

FYPL - Fyzika plazmatu

FYSV - Fyzika pro stavitelství

FYTV - Fyzika a technika vakua

IPL - Inženýrství pevných látek

KVF - Kvantová fyzika

MFT - Měření ve fyzikálních technologiích

MPPL - Modelování plazmatu a pevných látek

MTP - Modelování tepel. procesů ve fyz. tech.

PTMP - Pokročilé tech. pro modifikaci povrchů

SMFT - Seminář z moderních fyzik. technologií

SPFTU - Seminář z progr. fyz. techn. pro učitele

TFYS1 - Technická fyzika pro FST 1

TFYS2 - Technická fyzika pro FST 2

UPT - Úvod do plazmových technologií