Katedry fyziky

Katedra fyziky

Zajišťujeme základní kurzy fyziky pro studenty všech oborů na Fakultě aplikovaných věd, Fakultě elektrotechnické a Fakultě strojní ZČU. Dále připravujeme také specializované přednášky pro studenty vyšších ročníků.

„Na světě není nic speciálního. Nic magického. Jen fyzika.
(Chuck Palahniuk, 1962)

Výuka i vědecká činnost

Kromě výuky se na katedře věnujeme také řešení zásadních problémů z oblasti fyziky plazmatu, plazmochemie, fyziky tenkých vrstev a fyziky pevných látek. Vyvíjíme a zkoukáme nové generace tenkovrstvých materiálů s unikátními fyzikálními vlastnostmi a vysokou užitnou hodnotou, které jsou vytvářeny pomocí moderních fyzikálních technologií využívajících zejména výbojové plazma různého typu (DC a RF výboje v kontinuálním a pulzním módu).

V rámci předmětů KFY/Projekt se studenti mohou aktivně zapojit do výzkumné činnosti v moderních laboratořích již během studia. Individuální přístup je jednou z výhod naší katedry.