Studijní programy na KFY

Proč studovat na KFY?

Důvodů, proč studovat právě na katedře fyziky, je hned několik. Pro mnoho studentů je ale jedním z hlavních důvodů výborné uplatnění na trhu práce.

Absolventi nacházejí uplatnění v širokém rozsahu výrobních i nevýrobních aktivit, např. při zavádění a vývoji moderních fyzikálních technologií a složitých měřicích systémů. Díky praktickým zkušenostem se absolventi uplatní nejen ve velkých strojírenských podnicích, ale také v týmech zabývajících se počítačovou simulací a vývojem specializovaného softwaru. Dále mohou absolventi pracovat ve vědě a výzkumu, ve školství nebo i jako techničtí odborníci v managementu.

Přehled vybraných firem, kde naši absolventi našli uplatnění:

a další ....

Studenti doktorského studijního programu mají navíc možnost získat neocenitelné zkušenosti během několikaměsíčního pobytu na významném zahraničním pracovišti (Francie, Japonsko, Kanada, Korea, Německo, Nizozemí, Rakousko, Portugalsko, Velká Británie), případně mohou část studia absolvovat na zahraniční univerzitě (Austrálie, Francie). Absolventi jsou velmi úspěšní při získávání stipendií pro postdoktorské pobyty na zahraničních institucích.