Výzkum

Výzkumná činnost

Přidej se do týmu, který má ve světě své místo. Naše výsledky prezentujeme na mezinárodních konferencích a publikujeme v prestižních mezinárodních časopisech.

Věnujeme se řešení zásadních problémů z oblasti fyziky plazmatu, plazmochemie, fyziky tenkých vrstev a fyziky pevných látek. Zkoukáme nové generace tenkovrstvých materiálů s unikátními fyzikálními vlastnostmi a vysokou užitnou hodnotou, které jsou vytvářeny pomocí moderních fyzikálních technologií využívajících zejména výbojové plazma různého typu (DC a RF výboje v kontinuálním a pulzním módu).

Více o našem výzkumu naleznete na webu NTIS