Kontakt

Kontakt

Katedra fyziky

Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 2732/8
301 00 Plzeň

Sídlo katedry

Technická 2967/8 − NTIS−FAV, 2. patro
301 00 Plzeň